Vanzari: 0756 103 951 | Service/Suport: 0730 250 052 | Service/Suport Mio: 026 2224 046 | Orar: L-V 09-18  | 

Acces cont  |  Inregistrare  |  Istoric comenzi

  
  
  
  

Regulament concurs Salonul Auto Bucuresti

REGULAMENTUL OFICIAL CONCURS GPS-AUTO.RO DE LA SALONUL AUTO BUCURESTI

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comerciala AROBS Transilvania Software S.A. (“Organizatorul”), cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath nr. 11, ap. 28, jud. Cluj, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu numarul J12/1845/1998, cod de înregistrare fiscala RO 11291045. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament.

1.2 Campania se va desfasura conform prezentului Regulament (denumit “Regulament oficial”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit la punctul de lucru al Organizatorului din Cluj-Napoca, str. Sapatorilor, nr. 5, jud. Cluj si pe site-ul www.gps-auto.ro. Orice modificare la prezentul Regulament Oficial se va realiza prin incheierea unui Act Aditional la Regulament care va fi publicat pe site-ul www.gps-auto.ro.

1.4 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

2. DURATA CAMPANIEI SI LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura in perioada  4-12 NOIEMBRIE 2017,la Salonul Auto Bucuresti, Romexpo, Baneasa, la standul Gps-Auto și are drept scop popularizarea companiei.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Pot participa la aceasta campanie persoanele fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul în Romania, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie.

3.2 Nu au dreptul de participare la aceasta campanie reglementata prin prezentul regulament angajatii Organizatorului si/sau ai societatilor afiliate acestuia, angajatii altor companii implicate direct sau indirect in organizarea promotiei, precum si rudele sau afinii salariatilor mentionati la litera a) pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala (ex. soţ/soţie, părinţi, fraţi/surori, copii.). De asemenea, nu pot participa la aceasta campanie asociatii-persoane fizice ai societatii comerciale sus-mentionate, cat si rudele sau afinii acestora pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

Participarea la aceasta campanie implică acceptarea de către participanţi a prevederilor prezentului regulament, precum şi obligativitatea respectarii acestuia.

3.4 Participantul declarat castigator accepta sa ii fie publicat numele pe www.gps-auto.ro  si in alte medii de informare. De asemenea, castigatorul accepta sa fie mediatizat (inclusiv prin materiale fotografice) in materialele de marketing ale societatii AROBS Transilvania Software S.A., cu titlu gratuit.

3.5 Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata concursului. Datele vor ramane confidentiale si nu vor fi transferate in afara AROBS Transilvania Software. AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate in scopuri publicitare, conform 3.4 de mai sus.

4. PREMIUL CAMPANIEI

4.1 În cadrul acestei campanii, organizatorul ofera 3 premii prin tragere la sorti, in valoare de 4147 RON, dupa cum urmeaza:.

Premii:

Camera video auto Mio MiVue 785- 699 RON

Sistem de navigatie TomTom GO Professional 6250- 2799 RON

Sistem Audio Smailo Jazz- 649 RON

Premiile mai sus mentionate sunt atribuite conform Sectiunii 5 din prezentul Regulament.

Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiile mentionate mai sus şi nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora, respectiv nu se accepta transferul premiului catre o alta persoana in afara celei castigatoare. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii vor apela la urmatorii clasati.

5.1 Pentru participarea la concurs este necesara completarea formularului cu datele personale (nume si prenume, adresa de email, numar de telefon) de la standul Gps-Auto, in perioada 3-12 noiembrie 2017, la Salonul Auto Bucuresti, Romexo, Baneasa.

Participantii raspund de corectitudinea datelor expediate. Datele furnizate vor permite contactarea castigatorului in legatura cu premiul obtinut. Inregistrarile care nu indeplinesc toate aceste conditii nu vor fi validate.

5.3 Castigatorul va fi desemnat in data de 12 noiembrie 2017, dupa incheierea evenimentului de la Salonul Auto Bucuresti. Castigatorul va fi anuntat telefonic si prin email. Extragerea va fi inregistrata video. Inregistrarea va fi publicata pe retelele de socializare. Castigatorul premiului va fi anuntat in cel mult 3 zile de la finalizarea concursului.

5.5 Organizatorul nu este in nici un fel raspunzator pentru realitatea datelor inscrise in formular, aceasta responsabilitate revenind persoanelor care le inregistreaza. Organizatorul va contacta ori va relationa numai cu persoanele ce vor putea fi identificate potrivit datelor din formular.

5.6 Pe intreaga durata a organizarii si desfasurarii prezentei campanii, participantilor nu le este si nu le va fi impusa in contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta;

Premiile campaniei sunt mentionate pe site-ul www.gps-auto.ro si pe materialele de promovare a campaniei si nu includ impozite sau alte taxe, cheltuieli de transport sau alte cheltuieli eventual necesare pentru ridicarea premiului.

Participantii la Campanie au dreptul de a se adresa Organizatorului campaniei in situatia in care considera ca au fost prejudiciati. Pentru a fi considerate valide, toate plangerile/contestatiile trebuie trimise pana in data de 30 noiembrie 2017, inclusiv, catre AROBS Transilvania Software S.A., fie prin posta la adresa Cluj-Napoca, str. Sapatorilor, nr. 5, jud. Cluj, fie pe e-mail contact@gps-auto.ro, fie prin fax la numarul0 264 598 426. Orice plangeri/contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

6.1 Participantii declarati castigatori vor fi contactati telefonic si/sau prin e-mail de catre AROBS Transilvania Software in data de 13 noiembrie 2017, dupa incheierea concursului.

6.2 Pentru validarea castigatorului, acesta va pune la dispozitia organizatorului, in termen de 3 zile de la data contactarii telefonice, cartea de identitate. In cazul in care castigatorul nu transmite aceasta confirmare, pierde orice drept asupra premiului si nici nu va primi despagubiri.

Castigatorii vor fi anuntati oficial pe site-ul www.gps-auto.ro si pe retele de socializare in cel mult 3 zile dupa incheierea concursului.

Premiile vor fi predate cu proces-verbal de predare-primire.

7.1 In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii, precum si in conformitate cu prezentul contract.

7.2 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, AROBS Transilvania Software are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza despre ei. Scopul colectarii datelor este informarea participantilor si asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing si publicitate ale campaniei. 7.3 Prin participarea in Campanie, participantii isi asuma prevederile prezentului Regulament si sunt de acord cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a premiului stabilit. Datele personale colectate nu vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) doar daca participantii si-au dat acordul anterior. Refuzul de a furniza aceste date inseamna neconformare cu cerintele regulamentului concursului si determina astfel anularea dreptului de participare la campania promotionala in curs.

7.4 Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de informare, acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor.  Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AROBS Transilvania Software, Str. Sapatorilor, nr.5, Cluj-Napoca.

8. IMPOZITE SI TAXE

8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute din premii de catre castigatori, in conformitate cu prevederile din Codul Fiscal.

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare

legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare.

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile prevăzute de lege.

LEGEA APLICABILA. LITIGII

Acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,

partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente din Cluj Napoca. 

Campania poate inceta oricand in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura fie desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Campania poate fi suspendata ori poate inceta oricand in baza deciziei Organizatorului, fara ca prin aceasta sa se nasca vreun drept la despagubire, cu conditia ca Organizatorul sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

12. CLAUZE DIVERSE

12.1 Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa la telefon 0264 598 204 sau la sediul AROBS Transilvania Software, Str. Sapatorilor nr.5, , Cluj-Napoca, de luni pana vineri, intre orele 9.00-18.00.

Societatea AROBS Transilvania Software S.A.